Why vegan?

In nature bacteria are the little animals who are responsible for breaking off all organic material. We can distinguish two different types : the aerobe and anaerobe bacteria. The main difference is that the aerobe bacteria needs oxygen, the anaerobe doesn’t.De anaerobe bacteriën zijn verantwoordelijk voor rotting en opereren waar geen zuurstof voor handen is. Wat in de natuur gebeurt gebeurt natuurlijk in ons lichaam ook. Bacteriën liggen aan de basis van elke overdracht van nutriënten en spelen een belangrijke rol in onze gezondheid. De anaerobe bacteriën zijn echter die bacteriën die klaar staan om ons af te breken na onze dood. Echter zijn reeds aanwezig voor onze dood en zorgen dan ook voor allerlei ziekten. In geslacht vlees hebben deze bacteriën de overhand, vandaar dat elke ziekte / risico voor de gezondheid steeds te maken heeft met dierlijke producten. Nog nooit gehoord van een wortelziekte die een hardnekkig virus veroorzaakt? Vlees is met andere worden een verhoogd risico voor de gezondheid in het algemeen.

Verder veroorzaakt het slechte cholesterol, dat op zijn beurt gelinkt wordt met allerlei hart en vaatziekten. Daarenboven hebben dierlijke producten een zuur verhogende werking wat allerlei ontstekingen en schimmels in de hand werken. Het doet op zijn minst gezegd je lichaam geen goed! En dan vergeet ik nog alle medicatie die je onrechtstreeks inneemt via het vlees, elk dier wordt immers preventief behandelt met antibiotica.

Een tweede reden is dat bijna alle landbouwgrond (meer dan 80%) in gebruik is om de veestapel te voeden. Niet alleen is de mais die geteeld wordt meestal gemodificeerd om zoveel mogelijk ziektekiem vrij te zijn, zijn de akkers bemest en verdelgd met chemische middelen, wat je allemaal terugvindt in het vlees op je bord. Met de oppervlakte van grond alleen al bestemd voor veeteelt kan je alle mensen op de wereld voeden met vers en biologisch geteelde groenten. Zoals op zovele vlakken is het hier het gewin naar geld die er voor zorgt dat boeren overschakelen op veeteelt in plaats van groenten en het overaanbod en reclame die mensen aanzet in het eten van dierlijke producten. 100 jaar geleden was vlees een uitzonderlijke feestmaaltijd, een gebeuren dat zich slechts zelden voordeed. Nu kan je op een receptie geen hapje meer krijgen zonder dierlijke ingrediënten, zo sterk is het geëvolueerd, en de meeste mensen beseffen het niet.

Een derde reden is de agressie. Je kan dit niet vertellen aan iemand die vlees eet, maar je merkt heel duidelijk het verschil als je je vleesconsumptie stopt. Je wordt letterlijk minder agressief, meer menslievend, dier lievend. Er zit heel veel waarheid in het feit dat je de agressie die het dier werd aangedaan bij het slachten, mee opeet. De stress die de cellen opgeslagen hebben bij het slachten wordt ook jouw stress bij het eten ervan. Op het eerste zicht vreemd? Ik kan je verzekeren dat dat niet het geval is wanneer je ogen geopend worden.